Konsultacje społeczne

Logo-aktualności-Shail

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu ostatniego już etapu przygotowawczego do otwarcia PaństwowychKsiąg Hodowlanych oraz prowadzenia Oceny Wartości Użytkowej.Do dnia 28 lutego b.r. można na adres e-mail: [email protected] składać wnioski i sugestie dotyczące“Zasad dokonywania wpisów do Ksiąg Hodowlanych oraz prowadzenia Oceny Wartości Użytkowej”Po tym terminie zawarte w dokumencie zasady staną się obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej. Autor publikacji: […]

Obowiązek rejestracji i identyfikacji wielbłądowatych

Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2022 o systemie identyfikacji i rejestracjizwierząt obejmująca obowiązkiem stałego oznakowania i rejestracji zwierzęta wielbłądowate. Warto zwrócić uwagę, że “wielbłądowate” więc nie tylko będące zwierzętami gospodarskimi alpaki ale także lamy, a nawet wielbłądy! Na zgłoszenie siedziby stada mamy wg. ww. ustawy 6 miesięcy, na zarejestrowanie […]

Już wiadomo kto będzie prowadził ocenę wartości użytkowej alpak!

Dzisiaj tj. 28 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich. Rozporządzenie to upoważnia Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam do prowadzenia oceny wartości użytkowej obu ras alpak. Autor publikacji: Data publikacji:

List otwarty

Logo-aktualności-Shail

Zarząd oraz CzłonkowiePolskiego Związku Hodowców Alpak Szanowni hodowcy alpak W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu rozwoju hodowli alpak w Polsce serdecznie zapraszamy do współpracy i pomocy. Ostatnie półtora roku to czas bardzo dużych zmian w polskiej hodowli alpak. Od 21 stycznia ubiegłego roku nasze zwierzęta znalazły się na liście zwierząt gospodarskich. Decyzjami z dnia 28 […]

Polskie Księgi Hodowlane alpak obu ras

Dnia 28 czerwca b.r. Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam otrzymało dwie decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pozwolenia na prowadzenie ksiąg hodowlanych alpak, odpowiednio: To kolejny bardzo ważny krok dla polskiej hodowli alpak. Zgodnie z Ustawą z 10 grudnia 2020 o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Art. 2 pkt.12) zwierzę CZYSTORASOWE to – […]

Nowe gatunki zwierząt gospodarskich, jedwabnik morwowy i ALPAKA!

Nowa era polskiej hodowli alpak. Wczoraj weszła w życie Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich wpisująca alpaki w poczet zwierząt gospodarskich. To milowy krok w hodowli alpak! Alpaki jako zwierzęta gospodarskie to ogromna nadzieja na uregulowanie wszystkich spraw dotyczących chowu, hodowli, a przede wszystkim zasad importu. To koniec […]

Skip to content