Nowa era polskiej hodowli alpak. Wczoraj weszła w życie Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich wpisująca alpaki w poczet zwierząt gospodarskich. To milowy krok w hodowli alpak!

Alpaki jako zwierzęta gospodarskie to ogromna nadzieja na uregulowanie wszystkich spraw dotyczących chowu, hodowli, a przede wszystkim zasad importu. To koniec ze zwierzętami nieznanego pochodzenia i o nieznanej dacie urodzenia. Alpaki gospodarskie to trwale oznakowane zwierzęta, oznaczone co do tożsamości. To znana data urodzenia, miejsce (hodowla, stado) w którym przyszło na świat, znany właściciel, a także w niedalekiej przyszłości znane korzenie, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie – rodowód, kwintesencja istnienia nie tylko zwierząt, ale także ludzi. Narzędziem do realizacji tych celów są rejestry i księgi hodowlane.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content