Ruszają wpisy do POLSKICH KSIĄG HODOWLANYCH ALPAK.

Od 1 lutego mamy dostawcę transponderów elektronicznych dla wielbłądowatych, możemy nasze zwierzęta oznakować, zarejestrować w bazie IRZplus, a alpaki zgłosić do wpisu do POLSKICH KSIĄG HODOWLANYCH! Jak zgłosić zwierzę do wpisu w Księgach Hodowlanych? Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na naszej stronie: https://shail.pl/zgloszenie/ Zgłoszenie jest dwuetapowe, najpierw rejestrujemy hodowlę. Po weryfikacji unikatowości nazwy na […]

WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ!!!

Jak czytamy na oficjalnej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: W związku z podpisaniem umowy na dostarczanie wszczepianych transponderów z dostawcą Farm Innovations S.A., który zostanie wpisany na Listę dostawców prowadzoną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod pozycją nr 17, hodowcy bydła, owiec, kóz, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych będą mogli zamawiać ten rodzaj środka […]

PODSUMOWANIE ROKU

Rok 2023 był bardzo intensywny zarówno dla SHAiL jak i dla wszystkich hodowców i właścicieli alpak w Polsce. Wchodzące w życie nowe normy prawne dają nadzieję na uporządkowanie chaosu wywołanego niekontrolowanym importem alpak do naszego kraju, masowym napływem zwierząt bez pochodzenia, bez daty urodzenia, a nawet pod przykrywką innego gatunku. 6 stycznia 2023 r.  – […]

XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Jest nam niezmiernie miło, że mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu jakim jest XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Alpaki jako zwierzęta hodowlane i lama były prezentowane na ringu wystawowym tego najważniejszego dla hodowców wydarzenia po raz pierwszy w Polsce, tym razem jeszcze w celu pokazania odwiedzającym jak te zwierzęta wyglądają na żywo. Dołożymy wszelkich […]

KURS: KLASYFIKATOR OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ

KLASYFIKATOR OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ ALPAK

Kiedy? – 21-23 kwiecień 2023 Gdzie? – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa Dla kogo? – dla osób chcących otrzymać uprawnienia Klasyfikatora OWU. Ocena Wartości Użytkowej – (OWU), to nieodłączny element Państwowych Ksiąg Hodowlanych. Każda alpaka wpisywana do ksiąg hodowlanych musi mieć przeprowadzoną OWU. Potencjalny rynek to 5-7 tys. szt. zwierząt […]

Konsultacje społeczne

Logo-aktualności-Shail

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu ostatniego już etapu przygotowawczego do otwarcia PaństwowychKsiąg Hodowlanych oraz prowadzenia Oceny Wartości Użytkowej.Do dnia 28 lutego b.r. można na adres e-mail: [email protected] składać wnioski i sugestie dotyczące“Zasad dokonywania wpisów do Ksiąg Hodowlanych oraz prowadzenia Oceny Wartości Użytkowej”Po tym terminie zawarte w dokumencie zasady staną się obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej. Autor publikacji: […]

Obowiązek rejestracji i identyfikacji wielbłądowatych

Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2022 o systemie identyfikacji i rejestracjizwierząt obejmująca obowiązkiem stałego oznakowania i rejestracji zwierzęta wielbłądowate. Warto zwrócić uwagę, że “wielbłądowate” więc nie tylko będące zwierzętami gospodarskimi alpaki ale także lamy, a nawet wielbłądy! Na zgłoszenie siedziby stada mamy wg. ww. ustawy 6 miesięcy, na zarejestrowanie […]

Już wiadomo kto będzie prowadził ocenę wartości użytkowej alpak!

Dzisiaj tj. 28 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich. Rozporządzenie to upoważnia Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam do prowadzenia oceny wartości użytkowej obu ras alpak. Autor publikacji: Data publikacji:

Skip to content