Dołącz co Nas

Deklaracja Członkowska SHAiL

  Część 1/2

  Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Hodowców Alpak i Lam. Oświadczam, że zapoznałam się ze statutem oraz innymi postanowieniami obowiązującymi w Stowarzyszeniu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

  Część 2/2  Zobowiązuję się:

  • przestrzegać statutu stowarzyszenia,

  • aktywnie współpracować na rzecz Stowarzyszenia Hodowców Alpak i Lam

  • realizować i przestrzegać uchwał i postanowień Zarządu oraz dokonywać w terminie opłat członkowskich.

  1. Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej dla celów związanych z realizacją statutowych obowiązków Stowarzyszenia Hodowców Alpak i Lam zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922, ze zm.).

  2. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne.

  3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.

  4. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233§1 Kodeksu Karnego - grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

  Wpisowe oraz składki członkowskie wpłacamy po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia. Termin dokonania opłat - dwa tygodnie po otrzymaniu maila informującego o przyjęciu w poczet członków.

  • Wpisowe (opłata jednorazowa) 1800 zł

  • Składka Członkowska (raz w roku) 180 zł

  • Składka Członkowska zniżkowa (raz w roku) 90 zł

  Okres składkowy 01.04. do 31.03 roku następnego.
  Składka płatna jednorazowo.

  Składka za okres członkostwa poniżej pół roku, czyli za okres od 01.10. do 31.03. roku następnego (dotyczy pierwszej składki) wynosi 50% – 90 zł. Opłata wpisowa nie podlega podziałowi.

  Nr konta: 43 1600 1462 1887 5853 5000 0001

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: administratorem danych jest Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam z siedzibą w Nowej Hucie 29A, 83-328 Dane podawane w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia informacji zwrotnej osobie wypełniającej formularz. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy SHAiL. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez SHAiL informacji zwrotnej. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji związanej z wypełnieniem formularza oraz prowadzenia czynności związanych z treściami i danymi przekazanymi w formularzu, przez osobę, której dane dotyczą. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obecnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę profilowane. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują ją Polityka prywatności Google i Warunki korzystania z usługi

  Skip to content