Zarząd oraz Członkowie
Polskiego Związku Hodowców Alpak

Szanowni hodowcy alpak

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu rozwoju hodowli alpak w Polsce serdecznie zapraszamy do współpracy i pomocy.

Ostatnie półtora roku to czas bardzo dużych zmian w polskiej hodowli alpak. Od 21 stycznia ubiegłego roku nasze zwierzęta znalazły się na liście zwierząt gospodarskich. Decyzjami z dnia 28 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam zostało upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia Państwowych Ksiąg Hodowlanych Alpak (decyzja numer 51/2022 dla rasy Huacaya oraz numer 52/2022 dla rasy Suri). Z uwagi na to, że tylko jeden podmiot może być upoważniony do prowadzenia Państwowych Ksiąg Hodowlanych serdecznie zapraszamy do współpracy i pomocy przy realizacji tego jakże ważnego dla hodowców zadania.

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas kroki pozwolą uporządkować sprawy alpak w Polsce i wprowadzą na wyższy poziom wszystkie polskie hodowle.

Wpisy do Państwowych Ksiąg Hodowlanych i Ocena Wartości Użytkowej będą przeprowadzane w granicach prawa zawartego w przepisach i nie będzie w związku z tym miejsca na dowolność i subiektywne oceny.

Działamy w przekonaniu, że wyżej wymienione czynniki wpłyną na rozwój polskich hodowli i podniosą jakość zwierząt hodowlanych.

List ten ma na celu przekonanie społeczności hodowców alpak, że niezależnie który podmiot otrzymał uprawnienia do prowadzenia Państwowych Ksiąg Hodowlanych i Oceny Wartości Użytkowej działania SHAiL mają za zadanie łączyć wszystkie polskie hodowle alpak w celu doskonalenia hodowli i podnoszenia jakości zwierząt.

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców, którym leży na sercu rozwój hodowli alpak do kontaktu z naszym stowarzyszeniem i do współpracy.


Z poważaniem
Zarząd SHAiL


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content