Dzisiaj tj. 28 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich.

Rozporządzenie to upoważnia Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam do prowadzenia oceny wartości użytkowej obu ras alpak.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content