Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2022 o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt
obejmująca obowiązkiem stałego oznakowania i rejestracji zwierzęta wielbłądowate.

Warto zwrócić uwagę, że “wielbłądowate” więc nie tylko będące zwierzętami gospodarskimi alpaki ale także lamy, a nawet wielbłądy!

Na zgłoszenie siedziby stada mamy wg. ww. ustawy 6 miesięcy, na zarejestrowanie wszystkich zwierząt 1,5
roku.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków
identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej
specyfikacji technicznej tych środków
przewiduje dla wielbłądowatych dwie możliwości trwałego oznakowania:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content