Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu ostatniego już etapu przygotowawczego do otwarcia Państwowych
Ksiąg Hodowlanych oraz prowadzenia Oceny Wartości Użytkowej.
Do dnia 28 lutego b.r. można na adres e-mail: [email protected] składać wnioski i sugestie dotyczące
“Zasad dokonywania wpisów do Ksiąg Hodowlanych oraz prowadzenia Oceny Wartości Użytkowej”
Po tym terminie zawarte w dokumencie zasady staną się obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej.


Autor publikacji:

Data publikacji:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content