Zgłoszenie zwierząt do Ksiąg Hodowlanych

Formularz zgłoszenia zwierząt do Ksiąg Hodowlanych

Zgłoszenie zwierzęcia jest dwuetapowe. Najpierw należy zgłosić stado, do którego przynależy zwierzę, a dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku możliwe jest zgłoszenie zwierząt – zgodnie z zasadami dokonywania wpisów.

ETAP 1 – zgłoszenie stada:

UWAGA! NAZWA STADA to nadana przez właściciela unikatowa kombinacja max. 7 liter: dużych lub małych, bez znaków specjalnych, pisana bez spacji, np. AlpaWzg, FunAlpa, ALPiIN, AlMunio, APK itp.

ETAP 2– zgłoszenie zwierząt:

Po zaakceptowaniu przez SHAiL zgłoszenia nazwy stada, w drugim etapie możliwe jest zgłoszenie zwierząt należących do tego stada. Aby zgłosić zwierzę kliknij TUTAJ w celu wypełnienia formularza.

UWAGA! Do zalogowania konieczne jest podanie hasła otrzymanego mailowo, po akceptacji zgłoszenia stada.

  Stado

  Właściciel

  Informuję, iż zapoznałem się z:

  • Zasadami wpisów do Ksiąg Hodowlanych oraz prowadzenia Oceny Wartości Użytkowej.

  • Cennikiem opłat.

  1. Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej dla celów związanych z realizacją statutowych obowiązków Stowarzyszenia Hodowców Alpak i Lam zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922, ze zm.).

  2. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne.

  3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.

  4. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233§1 Kodeksu Karnego - grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: administratorem danych jest Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam z siedzibą w Nowej Hucie 29A, 83-328 Dane podawane w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia informacji zwrotnej osobie wypełniającej formularz. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy SHAiL. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez SHAiL informacji zwrotnej. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji związanej z wypełnieniem formularza oraz prowadzenia czynności związanych z treściami i danymi przekazanymi w formularzu, przez osobę, której dane dotyczą. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obecnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę profilowane. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują ją Polityka prywatności Google i Warunki korzystania z usługi

  Skip to content