Jak czytamy na oficjalnej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

W związku z podpisaniem umowy na dostarczanie wszczepianych transponderów z dostawcą Farm Innovations S.A., który zostanie wpisany na Listę dostawców prowadzoną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod pozycją nr 17, hodowcy bydła, owiec, kóz, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych będą mogli zamawiać ten rodzaj środka identyfikacji od 1 lutego 2024 r.
Zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt za zatwierdzone uznaje się jedynie te środki identyfikacji, które są dostarczane przez dostawcę wpisanego na Listę dostawców prowadzoną przez ARiMR i bezpośrednio od niego nabywane.

Widmo kolczyków u alpak i lam na szczęście odeszło z niebyt.

https://www.gov.pl/web/arimr/wszczepiane-transpondery-dla-zwierzat-dostepne-od-lutego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content