Proces rozpoczęty decyzjami MRiRW dzisiaj doczekał się inauguracji!

Dzisiejszy dzień to bardzo ważna data w historii POLSKIEJ HODOWLI ALPAK!!! Właśnie dzisiaj, 17 kwietnia odbyła się

PIERWSZA W POLSCE OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWJ ALPAK!

Jesteśmy dumni z tego, że osobiście bierzemy udział w kreowaniu przyszłości i realizujemy cele będące podstawą genezy powstania naszego stowarzyszenia.

“Powodem powstania SHAiL były także planowane prace nad projektem Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Ustawa ta miała wpisywać alpaki w poczet zwierząt gospodarskich. Alpaki jako zwierzęta gospodarskie to ogromna nadzieja na uregulowanie wszystkich spraw dotyczących chowu, hodowli, a przede wszystkim zasad importu. To koniec ze zwierzętami nieznanego pochodzenia i o nieznanej dacie urodzenia. Alpaki gospodarskie to trwale oznakowane zwierzęta, oznaczone co do tożsamości. To znana data urodzenia, miejsce (hodowla, stado) w którym przyszło na świat, znany właściciel, a także w niedalekiej przyszłości znane korzenie, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie – rodowód, kwintesencja istnienia nie tylko zwierząt, ale także ludzi. Narzędziem do realizacji tych celów są rejestry i księgi hodowlane. Jako hodowcy chcieliśmy uczestniczyć w tworzeniu historii hodowli alpak w Polsce.”

Chcieliśmy i realizujemy postawione sobie cele. Stworzona na potrzeby prowadzenia ksiąg hodowlanych baza danych wraz z mobilną aplikacją umożliwiającą ocenę w terenie dzisiaj po raz pierwszy wystartowała w realnych warunkach polowych i zdała egzamin na 5+! Z pełnym przekonaniem możemy poinformować świat, że

JESTEŚMY Z TEGO DUMNI!!!

Jeśli chcesz aby Twoje zwierzęta dołączyły do tego elitarnego grona możesz zgłosić swoją hodowlę oraz swoje zwierzęta. Zgłoszenia tutaj

Prowadzone przez SHAiL Księgi Hodowlane alpak to JEDYNE W POLSCE umocowane prawnie, zgodne z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, nadzorowane i dotowane przez Ministerstwo ds. Rolnictwa księgi (rejestry hodowlane) alpak.

Dzięki dotacji MRiRW wpis do ksiąg hodowlanych jest całkowicie darmowy! Każde zwierzę w księgach hodowlanych ma wykonane badania DNA, hodowca z tego tytułu NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW! Cała kwota jest pokrywana z dotacji. Dodatkowo aż 70% kosztów przeprowadzenia Oceny Wartości Użytkowej także jest pokrywane z dotacji.

Całkowity koszt:

to 36 zł/szt!!!

+ koszty dojazdu (najczęściej łączone z innymi hodowlami, według minimalnej stawki określonej w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. – Dziennik Ustaw – rok 2023 poz. 5.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content