Od 1 lutego mamy dostawcę transponderów elektronicznych dla wielbłądowatych, możemy nasze zwierzęta oznakować, zarejestrować w bazie IRZplus, a alpaki zgłosić do wpisu do POLSKICH KSIĄG HODOWLANYCH!

Jak zgłosić zwierzę do wpisu w Księgach Hodowlanych?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na naszej stronie:

https://shail.pl/zgloszenie/

Zgłoszenie jest dwuetapowe, najpierw rejestrujemy hodowlę. Po weryfikacji unikatowości nazwy na wpisany w zgłoszeniu email otrzymacie Państwo hasło uprawniające do przejścia do drugiego etapu, czyli rejestracji poszczególnych zwierząt.

Co to są Księgi Hodowlane? W jakim celu się je prowadzi?

O tym co to są Księgi Hodowlane można przeczytać na naszej stronie https://shail.pl/ w zakładce “o księgach”.

To zbiór danych zabezpieczonych w systemie informatycznym.

“Dzięki księgom hodowlanym zwierząt gospodarskich tworzona jest historia, swoista kronika zwierząt. Wpisując do nich zwierzęta, dokumentujemy ich rodowody, informacje o wynikach oceny wartości użytkowej czy hodowlanej oraz dane o hodowcach i właścicielach.
Informacje rejestrowane w księgach hodowlanych są niezbędne do wykonania pracy hodowlanej. Dobór rodziców następnego pokolenia mający na celu poprawę genetyczną, uniknięcie pokrewieństwa i strat z powodu depresji inbredowej nie będą możliwe bez rodowodów zapisanych w księgach hodowlanych. Genetyczna poprawa populacji alpak w Polsce będzie procesem długotrwałym wymagającym konsekwentnego i wieloletniego prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestracji danych rodowodowych i informacji o cechach użytkowych w odniesieniu do pojedynczej alpaki.”

Wpisanie alpak w poczet zwierząt gospodarskich to ogromny krok naprzód. Alpaka jako zwierzę gospodarskie to nowość nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wraz z ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich otrzymaliśmy ważne i dobre narzędzia wspomagające rozwój polskiej hodowli alpak.

Państwowy rejestr i obowiązek rejestracji to pierwsze z narzędzi danych hodowcom na mocy ustawy. To koniec zwierząt “z wąwozu”, bez miejsca urodzenia, bez daty urodzenia, mieszańców międzyrasowych czy międzygatunkowych. Za kilka lat kupując 2-3 letnią alpakę będziemy mieli pewność co do jej wieku. Do chwili obecnej pierwsze zakupy niedoświadczonych osób bywały bolesne. “2-3 letnie, zacielone” okazywały się nie tylko niezacielone, nie tylko niejednokrotnie mające w ogóle problemy z zacieleniem to na dodatek mające 15-18 lat! Na szczęście nadzorowany przez państwo rejestr uniemożliwi takie oszustwa.

Rodowód to potwierdzenie pochodzenia, przynajmniej dwóch pokoleń wstecz. Taką dokumentację prowadzą właściwie wszystkie szanujące się związki hodowców alpak we wszystkich krajach. Polska decydując się na alpakę jako zwierzę hodowlane zdecydowała o państwowych rodowodach. Dodatkowym narzędziem jest Ocena Wartości Użytkowej. Państwowy rodowód czyli Księgi Hodowlane z zapisami oceny wartości użytkowej to zdecydowanie więcej niż rodowód. Polska będzie jedynym krajem w Europie (+UK) wystawiającym oficjalne, państwowe “Świadectwa zootechniczne” dla alpak! Świadectwa zootechniczne, których wzór i treść odpowiada przepisom UE w tym zakresie, wystawiane i towarzyszące w handlu zwierzętom hodowlanym CZYSTORASOWYM z gatunków bydła, owiec, kóz, świń i mieszańców świń są oficjalnie uznawane i honorowane we wszystkich krajach UE i w wielu spoza UE – czy Twoja alpaka będzie posiadała takie świadectwo zależy tylko i wyłącznie od Ciebie!

Zauważamy niewielkie zainteresowanie alpakami dobrej i bardzo dobrej jakości. Na pewno największe znaczenie ma tutaj cena ale też brak możliwości weryfikacji stosunku jakości do ceny.

Czy wybitny pradziadek jest gwarancją jakości? Bo gwarancją wysokiej ceny w Polsce niestety jest. Jak ocenić jakość 7 miesięcznego oseska jeszcze nawet przed pierwszym badaniem runa? Doświadczony hodowca widzi – zgodzę się ale ilu kupujących alpaki za duże pieniądze po prostu przepłaca? Ile polskich ogłoszeń z wygórowanymi cenami to imię, data urodzenia i elaborat na temat pra, pra dziadka ze strony matki? Czy prawnuki Einsteina wymyśliły nową teorię względności, a pra wnuczki Curie-Skłodowskiej jeszcze w pieluchach dostały Nobla z chemii??? No niestety nie.

Wraz z ustawą o organizacji hodowli otrzymaliśmy możliwość uwierzytelnienia jakości naszych zwierząt. Jednolity dla całej populacji system oceny wartości użytkowej łatwo wskaże, która alpaka jest dobra, która lepsza, która wcale alpaką nie jest, a która ma prawo kosztować krocie. Wynik oceny dotyczy konkretnej sztuki, a nie wspaniałego pradziadka. Mając wybitnych przodków mamy większe szanse na własną wybitność ale tylko faktyczna weryfikacja naszej osobistej wartości wskaże czy jesteśmy coś warci.

Ocena wartości użytkowej to nie screening – ocena wystawowa. Ocena użytkowa to wartość hodowlana, której nie jesteśmy z stanie określić na ringu. Bo jaką wartość hodowlaną ma najwspanialszy na świecie samiec, doskonały pod absolutnie każdym względem jeśli jest innej orientacji seksualnej i nie ma ochoty na kopulację z samicą? Jaką wartość w hodowli ma wspaniałej jakości samica, która ma problemy z rozrodem?

No niestety równą zero!

Dla kogo Księgi Hodowlane?

Odpowiedź jest tylko jedna:

DLA WSZYSTKICH!

Dla wszystkich, którzy zgodnie z art. 2, pkt 12 Ustawy z 10 grudnia 2020 o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich chcą prowadzić hodowlę alpak rasowych. Zwierzę hodowlane CZYSTORASOWE to – „zwierzę pochodzące co najmniej od dwóch pokoleń przodków wpisanych do księgi hodowlanej danej rasy lub linii hodowlanej, które spełnia warunki wpisu do księgi hodowlanej określone w programie hodowlanym” (Dz.U. z 2021, poz. 36).

Jeśli posiadasz kilka samic, które masz zamiar rozmnażać, Twoją decyzją jest czy będziesz prowadził hodowlę czy pseudo-hodowlę. Czy zwierzęta urodzone w Twojej hodowli będą mogły otrzymać polski certyfikat czy polski rodowód. Jeśli Twoim głównym kierunkiem rozwoju jest alpakoterapia i alpakorekreacja ale 2-5 z Twoich samic rodzi cria. Jeden czy kilku samców jest wykorzystywanych w reprodukcji. Twoja decyzja czy będziesz hodowcą czy rozmnażaczem. Czy przystąpisz do programu hodowlanego i wpiszesz swoje zwierzęta do Ksiąg Hodowlanych.

Plusy i minusy łatwo oszacować.

Wpisywane zwierzę trafi do pierwszej linii części wstępnej Księgi Hodowlanej odpowiedniej dla rasy. Zostanie poddane Ocenie Wartości Użytkowej oraz będzie miało wykonane badania DNA.

Jeśli nie posiada wspomnianych wad będzie wpisane do ksiąg bez względu na wynik punktacji OWU.

Program hodowlany obejmuje całą populację alpak w Polsce, nie tylko najwybitniejsze osobniki. Do takich będziemy dążyć ale podstawą, bazą hodowli są zwierzęta, które aktualnie posiadamy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z jakości polskich alpak. 18 tłustych lat dla importerów, lat masowego sprowadzania do naszego kraju materiału pozaklasowego musiało spowodować taką, a nie inną jakość polskiej populacji. Nie możemy w tej chwili tych tysięcy osobników odesłać do rzeźni tylko dlatego, że istnieje w Polsce promil alpak, jak to ktoś ładnie nazwał, “na międzynarodowym levelu”.

Potomstwo alpaki z pierwszej linii części wstępnej także trafia do części wstępnej. Pokrewieństwo będzie weryfikowane za pomocą badań DNA. Potomstwo alpaki posiadającej oboje rodziców w Księgach Hodowlanych, przy doborze partnera także z obojgiem rodziców w KH może trafić do części głównej Księgi Hodowlanej. Na chwilę obecną kryterium wpisu do Księgi Głównej to 70 punktów OWU. Musimy stworzyć bazę zwierząt, zwierząt posiadających prawdziwe, potwierdzone badaniami DNA pochodzenie.

Za kilka lat, gdy część główna KH będzie reprezentowana przez zakładaną liczbę sztuk będą zmienione zasady wpisów. Będzie mogło trafić do niej potomstwo alpak z części wstępnej (głównej oczywiście też) pod warunkiem otrzymania punktacji OWU wyższej niż… Tu jeszcze pole do dyskusji, czy powinno być to 50, 60, czy 70% alpak z części głównej KH.

ZAŁOŻENIE TAKIE BĘDZIE GWARANTEM POPRAWY JAKOŚCI NASTĘPNYCH POKOLEŃ.

Zwierzęta z części głównej KH będą mogły “zapracować” na wpis do księgi elitarnej “KH-E”. Dodatkowe punkty będą przyznawane za dobre potomstwo oraz wysokie noty na Narodowych Wystawach Zwierząt Hodowlanych.

To przyszłość do której zmierzamy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content