Kiedy?

21-23 kwiecień 2023

Gdzie?

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Dla kogo?

dla osób chcących otrzymać uprawnienia Klasyfikatora OWU. Ocena Wartości Użytkowej – (OWU), to nieodłączny element Państwowych Ksiąg Hodowlanych. Każda alpaka wpisywana do ksiąg hodowlanych musi mieć przeprowadzoną OWU. Potencjalny rynek to 5-7 tys. szt. zwierząt do oceny. Ten kurs to jedyna możliwość uzyskania uprawnień Klasyfikatora OWU. Wymagania jakie muszą spełniać kandydaci na klasyfikatorów znajdują się na stronie www.shail.pl w zakładce Ocena Wartości Użytkowej.

Za ile?

1200 zł – Kurs Klasyfikator OWU

Cena kursu obejmuje:

 • Wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne z wysoko wykwalifikowaną kadrą polskich naukowców i praktyków z SGGW:
  • Prof. dr hab. Roman Niżnikowski – Katedra Hodowli Zwierząt
  • Dr Anna Morales Villavicencio – Katedra Hodowli Zwierząt
  • Dr Blanka Orłowska – Instytut Medycyny Weterynaryjnej
  • Lek. wet. Dagmara Sierociuk – Specjalistyczna klinika AlpaWet
 • bufety kawowe oraz obiad w sobotę i w niedzielę,
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny.

– po pomyślnie zdanym egzaminie:

 • Dyplom ukończenia kursu,
 • Certyfikat Klasyfikatora OWU,
 • Legitymacja Klasyfikatora OWU

Zgłoszenia na [email protected]

* Ilość miejsc ograniczona, decyduje data zgłoszenia i uiszczenia opłaty za kurs.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content