Witaj nieznajomy

Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam

O nas

Zarząd SHAiL

 

Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam (SHAiL) jest społeczno-zawodową organizacją reprezentującą i broniącą praw oraz interesów wszystkich hodowców.

 

Niezależnie od dalszych losów projektu-ustawy o zwierzętach hodowlanych, od rozporządzeń wykonawczych i kolejnych aktów prawnych, na które warto mieć wpływ, wydaje się konieczne stworzenie bazy danych wszystkich alpak. Po prostu dla naszego bezpieczeństwa, dla unikania za bliskich pokrewieństw alpak, dla uniemiożliwienia, czy utrudnienia kradzieży i odsprzedaży, czy też dla wyłapywania w porę problemów zdrowtnych, epidemii i innych zagrożeń.

 

Powstanie Stowarzyszenia jest też odpowiedzią na błędną, w przekonaniu założycieli SHAiL, dotychczasową politykę podziałów i podporządkowania celów całej szerokiej grupy hodowców wąskiej grupie właścicieli alpak traktujących się w sposób elitarny. Trudno jest prowadzić dyskurs, gdy nie operuje się faktami, gdy przemilcza się statystyki, czy też się nimi żągluje dla realizacji określonych wąsko pojętych celów. Cele te są artykułowane w wypowiedziach a to na naszym forum Alpaka-Polska, a to też na stronach prywatnych. Cele te opisują wypowiedzi o charakterze publicznym typu: kupujesz Anglika - zostajesz sam, opiniowanie i ocenianie importu jako bezrozumnego... równocześnie klasyfikując nas jako osoby bezrozumne, określanie naszej grupy jako tej, w której wiedza się nie liczy, liczy się natomiast „moc w gębie”.

 

Odpowiedzią na tę politykę jest stworzenie Stowarzyszenia otwartego dla wszystkich i na wszelkie potrzeby hodowców alpak. Przecież posiadacze alpak to z jednej strony hodowcy, w tym pewna grupa hodowców z ambicjami hodowlanymi, ale z drugiej strony, to po prostu posiadacze pupili, a z trzeciej to spora grupa osób zajmująca się alpakoterapią.

Dotychczas nie było organizacji, która chciałaby objąć swoją opieką i wsparciem wszsytkich posiadaczy alpak i lam. Przeciwnie, skutecznie wyselekcjonowała wąską grupę hodowców i reprezentuje wyłącznie ich interesy

Odpowiedzią na tę politykę jest także, o czym już wspomniałem wcześniej, stworzenie otwartej bezpłatnej bazy danych – bazy alpak i lam. Wpisać alpakę, czy też lamę może każdy, niezależnie od tego czy jest członkiem SHAiL, czy innego związku, czy też jest niezrzeszony. Celem jest baza sama w sobie i umożliwienie przez to współpracy zarówno z jednostkami naukowymi (np. SGGW) z instytucjami państwowymi (np. Główny Lekarz Weterynarii, Ministerstwem Rolnictwa) i eliminowanie patologii importu niezależnie od jego kierunku.

 

Już na etapie założycielskim nawiązaliśmy współpracę z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pomysłodawca nieocenionego forum Alpaka Polska jest jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia. Forum staje się silnym ramieniem, niezależnym, ale wspierającym i motywującym nasze działania.

 

 

Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam jest dla nas wszystkich

 

 

 

Zarząd SHAiL