Witaj nieznajomy

Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam

Państwowe Księgi Hodowlane

Wiesław Gołębiewski

Koleżanki i Koledzy!

Wiadomość, która jak sądzę ucieszy każdego hodowcę alpak, dla którego alpaka to coś więcej niż przytulanka. Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam otrzymało dwie decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprawniające do prowadzenia ksiąg hodowlanych dla alpak rasy Huacaya oraz alpak rasy Suri.

Gdy zakładaliśmy Stowarzyszenie, a był to rok 2018 mieliśmy dwa główne wyzwania. Pierwszym był problem gruźlicy i w tym kontekście niekontrolowany import alpak z Wielkiej Brytanii, ale też złe praktyki dotyczące importu alpak z Chile. Drugim problemem było to, że Ministerstwo Rolnictwa opracowywało dokumenty prawne zmierzające m.in. do zmiany statusu alpak, które miały stać się zwierzętami gospodarskimi. Będąc jeszcze „Stowarzyszeniem w rejestracji” jako jedyny związek opiniowaliśmy ten dokument w toku legislacji. W listopadzie 2018 roku alpaki miały w drodze ustawy stać się zwierzętami gospodarskimi. Jeszcze w 2018 roku złożyliśmy wniosek z kompletem dokumentów o wydanie decyzji w sprawie prowadzenia ksiąg hodowlanych. Ten okres pracy to współpraca i wsparcie dr Anny Morales Villavicencio, bez której nie miałbym odwagi pisać teksty w zakresie zootechniki. Ostatecznie Ministerstwo miało spore opóźnienie i nasz wniosek nie został rozpatrzony.

Jednak w styczniu 2021 roku podpis prezydencki spowodował, że alpaki stały się zwierzętami gospodarskimi i od lutego 2021 nastąpił intensywny czas współpracy z Ministerstwem. W efekcie współpracy, wymiany pism i maili, i wielu rozmów telefonicznych w dniu 28.06.2022 otrzymaliśmy dwie decyzje:

1. zezwolenie na prowadzenie ksiąg hodowlanych dla alpak rasy Huacaya

2. zezwolenie na prowadzenie ksiąg hodowlanych dla alpak rasy Suri.


 

Efektem tych decyzji jest ponowne nawiązanie kontaktu z Instytutem Włókiennictwa w Poznaniu, w szczególności z panią prof. Małgorzatą Zimniewską. Niezależnie zainicjowany został pierwszy kontakt z Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt, jednostką sprawującą pieczę nad księgami hodowlanymi dla wszystkich ras w skali Polski.

To duży sukces Stowarzyszenia Hodowców Alpak i Lam i powód do satysfakcji zarówno w wymiarze indywidualnym jak i naszym – stowarzyszeniowym.

Mamy to!