Witaj nieznajomy

Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam

FUNDUSZE UNIJNE

Anna Sandomierska

Szanowni Członkowie SHAiL 

Na wskazane w deklaracjach adresy mailowe otrzymaliście informację o możliwościach pozyskania Funduszy Europejskich.

Na chwilę obecną można uzyskać fundusze zarówno na zakup zwierząt jak i rozwój, np. infrastrukturę 
nowo otwieranej lub prowadzonej przez Was działalności. 

Z poważaniem
Zarząd SHAiL