Witaj nieznajomy

Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam

Alpakoterapia w praktyce

Agnieszka Ksiądzynia

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA :

1. Co daje nasza praca?

Alpakoterapia jako forma terapii wpływa na włączenie społeczne osób z dysfunkcjami, w tym osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez naukę okazywania emocji i bliskości z innymi osobami. Terapia z udziałem alpak i lam pomaga znosić samotność i inne dysfunkcje w społeczeństwie. Alpakoterapia wspomaga procesy i czas leczenia, przez co z jednej strony wspiera chorego, a z drugiej obniża szeroko pojęte koszty.

2. Nasz cel

Działania w zakresie alpako- i lamoterapii stały się podstawową formą realizacji celów Fundacji m.in. w zakresie wspierania osób ze specjalnymi potrzebami, w tym: z zaburzeniami lękowymi, problemami emocjonalnymi, depresją, autyzmem, zaburzeniami ruchu, ADHD, nadciśnieniem oraz innymi. Terapię wykorzystujemy do poprawy funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej poprzez organizację zajęć z elementami rehabilitacji, edukacji i integracji.

 

  i dużo więcej dla członków SHAiL